Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

ขอเชิญขาวราชภัฏโคราช ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม 
"ราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ หน้า อาคาร ๑๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ราชภัฏโคราช เจ๋งหน่วยงานมีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวางแผน นำทีมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!! "กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. สายแนนลำตะคอง" คว้าสายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี
  3. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4. สำนักศิลปะฯ รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว
  5. สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

251807

ไอพีเครื่องคุณ 34.239.158.107
Server Time: 2019-08-25 16:34:04

Login Form