พี่น้องสองราชร่วมใจช่วยชาวอุบล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ

ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี ใกล้ที่ไหนไปที่นั้นครับรวมใจคนโคราชเพื่อพี่น้องชาวอุบล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1011 โทรสาร 044-253097 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.