ชวนเที่ยวงาน "ทิวาราตรีเสมอภาค" ณ ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 
 
..
ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน "ทิวาราตรีเสมอภาค" ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น เป็นต้น ณ ปราสาทบ้านปรางค์และบริเวณชุมชนบ้านปรางค์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชูศักยภาพในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีปราสาทบ้านปรางค์ เรือนโคราชโบราณอายุกว่าร้อยปี ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
.
งานทิวาราตรีเสมอภาคนี้ ไฮไลด์ คือ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความมหัศจรรย์ ปรากฏการณ์ทิวาราตรีเสมอภาค หรือปรากฏการณ์ แสงอาทิตย์และแสงจันทร์ ตั้งฉากกึ่งกลาง ณ ปราสาทบ้านปรางค์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 หรือวันวสันตวิษุวัต (อ่านว่า วะ-สัน-ต-วิ-สุ-วัด) เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน และสุดพิเศษ ในเวลา 06.00 น. พระอาทิตย์จะส่องตรงประตูปราสาทบ้านปรางค์พอดี
.
นอกจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากแล้ว ภายในงานยังได้มีการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์แสง สี เสียง ตรีมูรติเทวสถาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ บ้านปรางค์ ชมการแสดงดนตรีจากวงเพลินและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่อำภอคงพร้อมไปกับการกินเข่าค่ำอาหารพื้นถิ่นบ้านปรางค์ ได้แก่ ทอดมันบ้านปรางค์ ขาหมูต้มถั่วดำ รวมทั้ง เดินชม ช็อป ชิมอาหารท้องถิ่น Street Food ตามแบบวิถีชุมชนรักษ์โลก การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และเยี่ยมชมชุมชน ด้วยรถรีมูซีนปรางค์นคร หรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศชุมชน ชมหย่อมเรือนโคราช อายุมากกว่า 100 ปี ที่มีมากถึง 27 หลัง ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมาคมสถาปนิคสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกของจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
.
มาร่วมสนุกไปกับงาน 'ทิวาราตรีเสมอภาค' ณ บ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และสร้างความทรงจำที่ลืมไม่ได้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณในวันสุดพิเศษนี้!"
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประวิตร ชุมสุข โทร 089 71881820