นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
.
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 2 คน เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยมีน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Buddy) บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพาเพื่อนชาวต่างชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครราชสีมา
.
📌 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 พิกัด
https://goo.gl/maps/EE67GiXb6YZWVNQw7
📌 เรือนพ่อคง เรือนโคราช พิกัด https://goo.gl/maps/sd8mfnGCvD1wviWc8
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-256097 044-009009 ต่อ 1011 ในวันและเวลาทำการหรือติดต่อทาง INBOX FACEBOOK