ขอเชิญร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนา ✍️🏆🎯📑📒
ภายใต้กิจกรรมจัดการความรู้และนวัตกรรมหัวข้อ กว่าจะเป็น
“โคราชจีโอพาร์คโลก” Triple Heritage City ประเทศที่ ๓ ของโลก
กิจกรรม KM จัดโดย กบก. ร่วมกับ กตป. ในหัวข้อ กว่าจะเป็น “โคราชจีโอพาร์คโลก” Triple Heritage City ประเทศที่ 3 ของโลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
📑📒
ลงทะเบียน https://shorturl.asia/6uzWy
ลิ้งเข้าร่วมห้องเสวนาออนไลน์ https://us02web.zoom.us/j/4198149836

#khoratunescoglobalgeopark
#Khoratfossilmuseum
#หน่วยอนุรักษ์จังหวัดนครราชสีมา