การประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญร่วมสืบสานการแสดงพื้นบ้าน
ประกวดหมอเพลงโคราช 
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 2
ประจำปี 2559

       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้มีใจรักในเพลงโคราช สมัครเข้าประกวดหมอเพลงโคราชเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท โดยรอบคัดเลือก จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-20.00 น. ณ
ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 18.00-24.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
www.koratculture.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !!!!

 

Korat international art and culture festival 2016 23.01.2016

 

Korat international art and culture festival 2016 23.01.2016

 More..Click 1

https://www.facebook.com/Korat-international-art-and-culture-festival-306619539534332/?ref=bookmarks 

 

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา2558

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

โคราชศึกษา

 

การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


 วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

Korat International Art and Culture Festival 2016 23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

Korat International Art and Culture Festival 2016
23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ NRRU Show & Share 2015

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU Show & Share 2015 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!