"วงสายแนนลำตะคอง" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัล....."ชนะเลิศ" ในการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ต่อเนื่อง

วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการ การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลปรากฏว่า วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 
นอกจากนี้ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย
1.การแสดงชุดเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2
2.การแสดงชุดเปิดวงยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2
3.บรรเลงพิณยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2

www.koratculture.com, Powered by Joomla!