ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เริ่มพิธีทอดกฐินในเวลา ๑๐.๒๙ น. ณ วัดประมวลราษฎร์ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถและเจดีย์ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานอุปถัมภ์ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ต้นกฐินของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดไว้บริเวณ กองกลางสำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณบดีทุกคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่านใดประสงค์ที่จะเดินทางไปร่วมทอดกฐิน สามารถแจ้งชื่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑ หรือ ๑๖๐๗

www.koratculture.com, Powered by Joomla!