ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน " ประจำปี ๒๕๖๐


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต......

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน "

ในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ในพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาัลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓ และ ๑๐๑๐

www.koratculture.com, Powered by Joomla!