Main Menu

Login Form

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธี พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค