Main Menu

Login Form

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน เนื่องในวัน "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน 
 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐" ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓ หรือ ๑๐๑๐

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค