"สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"

เตรียมพร้อม !!!
สมัครเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม "อนุรักษ์สัตว์ป่า ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สมัครรำบวงสรวงทั้งสิ้น 84 ท่าน ท่านไหนที่มีจิตศรัทธาจะเข้าร่วมรำบวงสรวงเจ้าพ่อขุนศักทรินทร์ ประจำปี 2562 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตามลิงค์นี้ได้เลยนะครับ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSenJOK8YTJRuOxLa…/viewform…

ระหว่างการรับสมัครท่านไหนที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว สามารถซ้อมท่ารำได้ตามลิงค์วิดิโอนี้ได้เลยครับ

https://www.youtube.com/watch…

มาร่วมเป็นหนึ่งในความภูมิใจของพวกเราชาวราชภัฏโคราชครับ ปีที่ 7 แล้วนะจ้ามาฟ้อนมารำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและสืบสานประเพณีดีงามของมหาวิทยาลัยของเราสืบต่อไปเด้อพี่น้อง

 

"คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) น้ำดื่มทับแก้ว"

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์น้ำดื่มทับแก้ว เข้าร่วมพิจารณาผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์น้ำดื่มทับแก้วที่ส่งเข้าประกวดจากบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ผลงาน

พิจารณาตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการที่มาจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. นางนุสรา ทองคลองไทร อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. นายสุนทร ฉิมปรุ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โดยผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน และได้รับรางวัล จำนวน ๓ ผลงาน มีดังต่อไปนี้

* รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ผลงานของ นางสาวดวงนภา สงวนศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

** รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ได้แก่ผลงานของ นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ได้แก่ผลงานของ นายสกุลวงศ์ รักศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

(โดยผลงานชนะเลิศจะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อตกลงหลักเกณฑ์ในใบสมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์บนฉลากน้ำดื่มทับแก้ว)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกวดบายศรี ๓ ชั้น เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พ่อขุนศักรินทร์ และร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาด้านศิลปะการตกแต่งพานบายศรีจากใบตองดอกไม้สด ให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นสืบไป
.
ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร จากอธิการบดี
.
พิเศษสุดสำหรับปีนี้ สโมสรนักศึกษาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งบายศรี ๓ ชั้น เข้าร่วมประกวด จะได้รับเงินสนับสนุนในการทำบายศรีทีมละ ๓,๐๐๐ บาท
.
สามารถดาวน์โหลดเอกสารในการเข้าร่วมประกวดบายศรี ๓ ชั้นได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/34dlFu3
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๒๐ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต......

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน "

ในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒
ในพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ บริเวณศาลพ่อขุนศักรินทร์
มหาวิทยาัลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐
สแกน QR-Code เพื่อสมัคร หรือคลิกตามลิงค์ข้างล่าง
https://forms.gle/qZfDxxTZL2jZDyVr6