ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) สําหรับบุคลากรภายนอกขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ


ผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปีรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาย นายศักดิ์ดา แก้วประภา
ประเภทหญิง นางสาวเบญจมาศ หลวงอินมณี
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ประเภทชาย เด็กชายอภิวรรธน์ ปลั่งกลาง
ประเภทหญิง นางสาวศศิภรณ์ อาคัยพลวง
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ประเภทชาย นายภัทรชัย เหล็กจันอัด
ประเภทหญิง นางสาวผกามาศ หนูจันทึก
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE


ผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี


รางวัลชนะเลิศ
วงยุบอีปูน
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
วงบุญกึ่มแบนด์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
วงหม่อปร้า วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรางวัลขวัญใจศิลปินแห่งชาติ
วงอีหลักอีลูดแบรนด์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ถ้วยรางวัลโดยนายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลต้นกล้าวัฒนธรรม
วง MT Band รักษ์โคราช โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ถ้วยรางวัลโดยนายไชยนันท์ แสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTUREผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาย เด็กชายณัฐภูมิ เคนไชยวงศ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ประเภทหญิง นางสาวนวลวรรณ เงินยิ่งสุข โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ประเภทชาย นายธีรศักดิ์ รัศมี โรงเรียนจักราชวิทยา
ประเภทหญิง เด็กหญิงนีรชา เงินตรากูล โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ประเภทชาย เด็กชายจุมพล สวัสดี โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง
ประเภทหญิง นางสาวจันทร์นภา ข้องนอก โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTUREผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาย เด็กชายไตรภพ พรมจันทึก โรงเรียนโคราชวิทยา
ประเภทหญิง เด็กหญิงรุ้งรัศมี แจ่มขุน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ถ้วยรางวัล นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
เงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ประเภทชาย เด็กชายกันฑ์อเนก มีภู่ โรงเรียนบ้านต่างตา
ประเภทหญิง เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิลป์ประกอบ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ
ถ้วยรางวัลโดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ประเภทชาย เด็กชายสุทธิศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านต่างตา
ประเภทหญิง เด็กหญิงเจสสิก้า โอลิเวีย แวนเดอฟลีด โรงเรียนบ้านต่างตา
ถ้วยรางวัลโดยสมาคมเพลงโคราช พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE