ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป
และพิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


-----------------
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ ๔ จุดรอบมหาวิทยาลัย
๑) ลานกลางแจ้ง ณ บริเวณด้านหน้าเรือนโคราช โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) ศาลพระภูมิ โดย คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
๓) ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
๔) พระพิฆเนศ ณ ลานองค์พระพิฆเนศ อาคาร ๒๖ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-----------------
หมายเหตุ : การแต่งกาย
๑.ประธานในพิธีสวมชุดปกติขาว
๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ : ชุดสูทมหาวิทยาลัยฯ
๓.บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ : ชุดสูทสถาบัน/ชุดสูทประจำหน่วยงาน/เสื้อสีเหลือง ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยฯ
๔.นักศึกษา : ชุดสูทผู้นำนักศึกษา/ชุดนักศึกษา
๕. แขกผู้มีเกียรติ : ชุดสูทสากล/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป
เนื่องในศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ ๑๐๐ปี ม.ราชภัฏนครราชสีมา


----------------
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคาร ๑๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑

เปิดรับสมัครแล้ว “การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2566


✨✨✨✨✨✨✨✨ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์-แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจในงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วม #การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา
.
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงนักวิชาการหรือผู้สนใจทั่วไปจะสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของตนเองต่อไปได้ รวมถึงกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองวาระการสถาปนาครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
#วิธีการสมัคร
- เปิดรับสมัคร จำนวน 25 คน
- ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ https://shorturl.asia/XqmQG ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
- สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 02-225-2777 ต่อ 101 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.00 น.) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
------------------------
#หมายเหตุ
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
✨✨✨✨✨✨✨✨
รายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1dIMn6u8BH6E4lV-bZdqIBRZtcbsPBz_J/view?usp=sharing

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Onsite) และในระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายบุญสม สังข์สุข อุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้และศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง
. โดยข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ ทุกท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีความก้าวหน้าและขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นคณะกรรมการตัดสินรำวงย้อนยุค ในงานสงกรานต์โคราช ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นคณะกรรมการตัดสินรำวงย้อนยุค ในงานสงกรานต์โคราช ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา