ชวนเที่ยวงาน "ทิวาราตรีเสมอภาค" ณ ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 
 
..
ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน "ทิวาราตรีเสมอภาค" ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น เป็นต้น ณ ปราสาทบ้านปรางค์และบริเวณชุมชนบ้านปรางค์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชูศักยภาพในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีปราสาทบ้านปรางค์ เรือนโคราชโบราณอายุกว่าร้อยปี ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
.
งานทิวาราตรีเสมอภาคนี้ ไฮไลด์ คือ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความมหัศจรรย์ ปรากฏการณ์ทิวาราตรีเสมอภาค หรือปรากฏการณ์ แสงอาทิตย์และแสงจันทร์ ตั้งฉากกึ่งกลาง ณ ปราสาทบ้านปรางค์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 หรือวันวสันตวิษุวัต (อ่านว่า วะ-สัน-ต-วิ-สุ-วัด) เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน และสุดพิเศษ ในเวลา 06.00 น. พระอาทิตย์จะส่องตรงประตูปราสาทบ้านปรางค์พอดี
.
นอกจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากแล้ว ภายในงานยังได้มีการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์แสง สี เสียง ตรีมูรติเทวสถาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ บ้านปรางค์ ชมการแสดงดนตรีจากวงเพลินและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่อำภอคงพร้อมไปกับการกินเข่าค่ำอาหารพื้นถิ่นบ้านปรางค์ ได้แก่ ทอดมันบ้านปรางค์ ขาหมูต้มถั่วดำ รวมทั้ง เดินชม ช็อป ชิมอาหารท้องถิ่น Street Food ตามแบบวิถีชุมชนรักษ์โลก การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และเยี่ยมชมชุมชน ด้วยรถรีมูซีนปรางค์นคร หรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศชุมชน ชมหย่อมเรือนโคราช อายุมากกว่า 100 ปี ที่มีมากถึง 27 หลัง ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมาคมสถาปนิคสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกของจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
.
มาร่วมสนุกไปกับงาน 'ทิวาราตรีเสมอภาค' ณ บ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และสร้างความทรงจำที่ลืมไม่ได้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณในวันสุดพิเศษนี้!"
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประวิตร ชุมสุข โทร 089 71881820

ขอเชิญร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนา ✍️🏆🎯📑📒
ภายใต้กิจกรรมจัดการความรู้และนวัตกรรมหัวข้อ กว่าจะเป็น
“โคราชจีโอพาร์คโลก” Triple Heritage City ประเทศที่ ๓ ของโลก
กิจกรรม KM จัดโดย กบก. ร่วมกับ กตป. ในหัวข้อ กว่าจะเป็น “โคราชจีโอพาร์คโลก” Triple Heritage City ประเทศที่ 3 ของโลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
📑📒
ลงทะเบียน https://shorturl.asia/6uzWy
ลิ้งเข้าร่วมห้องเสวนาออนไลน์ https://us02web.zoom.us/j/4198149836

#khoratunescoglobalgeopark
#Khoratfossilmuseum
#หน่วยอนุรักษ์จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

ขอเชิญเที่ยวงาน ทิวาราตรี เสมอภาค “วันวสันตวิษุวัต”
จัดขึ้น 19 - 21 มีนาคม 2567 🌑
📍ณ ชุมชนบ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน พร้อมโอวาทจากผู้อำนวยการ
 
*******
 
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวสุธาศิณี รัตนวิจิตร, นางสาวกุลนิษฐ์ สุตะพรม, นางสาวพีรดา เริงพร, โดยนักศึกษาได้ฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
 
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริง และยังได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของหลายๆ โปรเจค และขออวยพรให้นักศึกษาฝึกงานประสบความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน
 
พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ด้วย

 

 
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน พร้อมโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
.
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2567 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา นำโดย ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานจากสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวจิฬาภรณ์ วันสา, นางสาวอาริสา แปรโคกสูง, นายจิรสิน ทาน้อย และนายธีรเดช อกนิษฐ์ โดยนักศึกษาได้ฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2567
.
ในพิธีมอบเกียรติบัตร ผศ.เรขา อินทรกำแหง ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริง และยังได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจในการฝึกงานเป็นอย่างดี
.
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ด้วย