ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีและรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี


ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี


ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี


ประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี


ประกาศผลการตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์
จะทำการแข้าแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ เซ็นทรัลโคราช (ลานกิจกรรมชั้น ๑ หน้าร้าน JASPAL)

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจเฟสบุค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ ๐๘๖ - ๗๒๕๙๔๑๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
#รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

" เอ๋งจิเตรียมความพร้อม ต้อนรับทุกท่าน
ต่อให้มาเป็นกองทัพ เอ๋งจิต้อนรับอย่างดี๋ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ คือ ๑๐๑ ปี
เป็นห้วงเวลาที่จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมฉลองครบรอบ ๕๕๕ ปี
และการเฉลิมฉลอง Khorat Global Geopark และการเป็นมรดกโลก ๓ แห่งในจังหวัดเดียวกัน เมืองที่ ๔ ของโลก หรือ Khorat The UNESCO Triple Heritage City
ดังนั้น ทั้งจังหวัดกำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับทักท่าน
เราจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับเกียรติที่ทุกท่านมอบให้เรา
ในนามตัวแทนของคนโคราชบ้านเอ๋ง


🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉การประชุมติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ นครชัยบุรินทร์ จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเข้ร่วมประชุม โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ หรือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ขอบคุณภาพจาก คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เฟสบุ๊ค หน่วยอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064555248204&set=a.624672989694537

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ ✨✨✨✨
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสที่ สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ....“ภูมิราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖


🎉🎉🎉🎉
แด่ผู้ที่ทรงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นเชิงประจักษ์
🎉🎉🎉🎉
#ภูมิราชภัฏ ๒๕๖๖
#สำนักศิลปะ
#ราชภัฏโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา