คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ในวันที่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“รักพ่อ คิดถึงพ่อ ร่วมกันทำความดีตามพ่อสอน"
ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

*** ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกในการเข้าร่วมตักบาตร รณรงค์การใช้ถุงผ้า ตะกร้า ใส่สิ่งของมาร่วมตักบาตร งดจัดชุดตักบาตรใส่ถุงพลาสติกผูกโบว์ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ***

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สำหรับท่านที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ท่านละ ๑ เล่ม (มีจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๒๐

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยช่วงเช้า ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเดินขบวนประกวดบายศรี ซึงผลการประกวดบายศรี ๓ ชั้นในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ องค์การนักศึกษาภาคปกติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สภานักศึกษาภาคปกติ รางวัลชมเชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขบวนแห่บายศรียอดเยี่ยมได้แก่ คณะครุศาสตร์ และต่อด้วยพิธีสงฆ์ เมื่อได้เวลาอันสมควร ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวรายงานต่อ ผศ.ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธี และต่อด้วยพิธีพราหมณ์ และการรำบวงสรวงของคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ้งในปีนี้มี คณาจารย์ และบุคลากร สนใจร่วมรำบวงสรวงเป็นจำนวน ๙๗ ท่าน

 
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2526453777403495&__tn__=-UC-R

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

🥳🥳 กลางเดิ่นเรือนโคราช 😘😘🥰🥰
#กลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 9!!!!

ตอน......"สมโภช บูชา ศรัทธา พ่อขุนฯ"😃😍

#ขุนศักรินทร์ #พ่อขุนศักรินทร์
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
++++ในงานท่านจะได้พบกับ+++
- บรรยากาศงานบวงสรวงพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2562 ยามค่ำคืน
- ชมศิลปะการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 🎉🎉
- ชิมกับคาราวาน Food Truck 🎉🎉
- ช๊อปตลาดนัดวัฒนธรรม
- แชะกับบรรยากาศยามค่ำคืน
- ชิลกับเพลงบรรเลงฟังเพลินๆ
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป !!!!!!!!!!!!
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา