💥💥ขอเชิญชวนรับชมการไลฟ์สด การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 12" พลังวัฒนธรรมในยุคสังคมดิจิทัล
⏰วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
🌟เวลา 14:10 - 15:00 น. พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ อินทนิเวศ
การอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังสังคีตศิลป์" "ขับลื้อ : พลังแห่งการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมในสังคมยุคดิจิทัล"
🌟เวลา 15:00 - 15:50 น. พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
การอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังนาฏศิลป์" "การแสดงเพลงโคราช : การปรับตัวตามพลวัติของสังคม ในยุคดิจิทัล"
🌟เวลา 15:50 - 17:00 น. พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมตตา ปิ่นทอง
การอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังนาฏศิลป์" "มวยไทย" การออกกำลังกายเพื่อส่งสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

📌 “สายแนนลำตะคอง” ชวดแชมป์ 3 สมัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ
. 📌 วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ได้รับถ้วยรางวัลจากกรมพละศึกษา และเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมรางวัลการแสดงวิถีชีวิตถิ่นอีสานดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท , รางวัลกั๊บแก๊บดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้รับทุนส่งเสริมระดับความสามารถ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ระดับเหรียญทอง จำนวน 30,000 บาท

. 📌 การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อดีตอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น ซึ่งการแสดงที่นำไปประกวดครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดการแสดงชุด หิมเวศเขตอีสาณสุขสราญใต้ร่มพระบารมี ,การแสดงเปิดวง ส่งนางไห, การเดี่ยวเครื่องดนตรี แคน ลายสุดสะแนน โปงลาง ลายกาเต้นก้อนพิณ ลายปู่ป๋าหลาน โหวด ลายสาวน้อยหยิกแม่ ซออีสาน ลายหงส์ทองคะนองลำ , การเพลงลูกทุ่งเพลง เที่ยวเมืองโคราช , การแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสาน คั่วหมี่บ้านตะคุ และเพลงลา .

📌 วงโปงลางสายแนนลำตะคองประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 35 คน เป็นนักศึกษจาก13 สาขาวิชา 4 คณะ บูรณาการทำงานร่วมกันทำงานด้านต่างๆ การแสดงบูรณาการร่วมกับหลักสูตรนาฏศิลป์ ด้านฉากและอุปกรณ์การแสดงบูรณาการร่วมกับหลักสูตรศิปศึกษา และได้ทีมงานสตาฟจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาเข้ามาช่วย โดยมี วิทยากรทางการดนตรีคือ นายสุทธิพงษ์ นามประสพ และผู้วางแนวคิดในการแสดง คือ นายอดิศักดิ์ แสงจันทร์ดี อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในเครือข่ายภายนอกอย่างเต็มกำลัง

#koratdaily
#โคราชคนอีสาน ดูน้อยลง
เชียร์ให้สุดใจ เชียร์ให้สายแนนลำตะคองคว้าแชมป์อีกครั้ง ในการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ . วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลโคราช
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ณ องประชุมดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ นายสุทธพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทาง SDGS และ Soft Power เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นต่อไป
หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และ เรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
. จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
. หมายเหตุ : พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป
. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร 044-009009 ต่อ 1011 หรือ 044-253097