ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง น.อ.เลื่อน พงษ์โสภณ นักประดิษฐของไทย (สามล้อโคราช)ในรายการความจริงไม่ตาย (Trush never dies) ซึ่งจะออกอากาศช่อง ไทยพีบีเอส
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนคราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยถ่ายทำเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
Tuta Pitakchai Jatuchai
“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดนครราชสีมา”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ถ้วยรางวัลในการประกวดหมอเพลงโคราช ประจำปี ๒๕๖๔
เป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวด และเหล่าหมอเพลงโคราชทุกคน
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการแสดงพื้นบ้านประจำถิ่นและพระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดในครั้งนี้ และปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรขอพระให้องค์ทรงพระเกษมสำราญ และหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ และคณะผู้บริหารบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะราชภัฏโคราชส่งความสุข 2564

#สำนักศิลปะสุดปัง!!!🏆
#5คะแนนเต็ม #4ปีซ้อน
#ปังปุริเย่ 🎉🎉🎊
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ตัวชี้วัด เต็ม 5 คะแนน 4 ปีซ้อน (ปีการศึกษา2559-2562)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563