ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด

  "โฟล์คซองภาษาโคราชประจำปี ๒๕๖๓

 

ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

วันที่แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น
โทร ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔ 
หรือ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙  ต่อ ๑๐๑๐ หรือ  ๑๐๑๓

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

 

การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1UWn0HsPkq6_avH0y5kafM1FReHczhAoC/view?usp=sharing

ระเบียบการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1ED6t9WoeGlA_Ks4h2goz011GIpEUEmbW/view?usp=sharing

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา 

ขอเชิญเข้าร่วม

"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๖๓

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป

สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช

#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!

#หมอเพลงโคราช2563

#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้

ถึง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๓


วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์ค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

---------------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1V71xF-S6Obo31h8PA8Medzvetw_mKld4/view?usp=sharing

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/15unaogMgsGWosHpZHis_SbkmRqbuc8qh/view?usp=sharing


คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ในวันที่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“รักพ่อ คิดถึงพ่อ ร่วมกันทำความดีตามพ่อสอน"
ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

*** ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกในการเข้าร่วมตักบาตร รณรงค์การใช้ถุงผ้า ตะกร้า ใส่สิ่งของมาร่วมตักบาตร งดจัดชุดตักบาตรใส่ถุงพลาสติกผูกโบว์ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ***

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สำหรับท่านที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ท่านละ ๑ เล่ม (มีจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๒๐

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยช่วงเช้า ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเดินขบวนประกวดบายศรี ซึงผลการประกวดบายศรี ๓ ชั้นในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ องค์การนักศึกษาภาคปกติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สภานักศึกษาภาคปกติ รางวัลชมเชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขบวนแห่บายศรียอดเยี่ยมได้แก่ คณะครุศาสตร์ และต่อด้วยพิธีสงฆ์ เมื่อได้เวลาอันสมควร ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวรายงานต่อ ผศ.ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธี และต่อด้วยพิธีพราหมณ์ และการรำบวงสรวงของคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ้งในปีนี้มี คณาจารย์ และบุคลากร สนใจร่วมรำบวงสรวงเป็นจำนวน ๙๗ ท่าน

 
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2526453777403495&__tn__=-UC-R