ผศ.เรขา อินทรกำแหง

ผศ.เรขา อินทรกำแหงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาัลยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1011 โทรสาร 044-253097
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพจเฟสบุ๊คหน่วยงาน
www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE/