การบริการห้องประชุมและพื้นที่


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 10 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1010 โทรสาร 044 253 097

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น .
(ปิดให้บริการตามประกาศวันหยุดของมหาวิทยาลัย)1. ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(ชั้น 1)


ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด 00 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย ต้อนรับแขก รับรองแขก การประชุม อบรม สัมมนา
จำนวนคน รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 15 คน

 

 

 2. โรงละครเล็ก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ชั้น 2)โรงละครเล็ก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด 00 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย ต้อนรับแขก รับรองแขก การประชุม อบรม สัมมนา การฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง
จำนวนคน รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 160 คน

 

 

 3. ห้องกิจกรรม
(ชั้น3)ห้องกิจกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด 00 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย จัดกิจกรรม การฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง ถ่ายวิดีโอ ถ่ายโฆษณา
จำนวนคน รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 100 คน