นักศึกษาชาวจีน ม.ราชภัฏนครราชสีมา พบกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องสุรนารีบอลรูม โรงแรม ดิ อิม พีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
นักศึกษาชาวจีน ม.ราชภัฏนครราชสีมา พบกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น
----------------------------
อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี และ อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเชิญจากคณะชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมา นำตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าพบท่านหลิว หง เหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น เพื่อร่วมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักศึกษาชาวจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต
.
นอกจากนี้ นักศึกษาชาวจีนได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงร่ายรำประกอบเพลง 小城明月 (ชมจันทร์ที่ชานเมือง) ภายในงานเลี้ยง "ฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 74 ปี" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องสุรนารีบอลรูม โรงแรม ดิ อิม พีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
---------------------------------
.