คณะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
📌 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 พิกัด https://goo.gl/maps/EE67GiXb6YZWVNQw7
📌 เรือนพ่อคง เรือนโคราช พิกัด https://goo.gl/maps/sd8mfnGCvD1wviWc8
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-256097 044-009009 ต่อ 1011 ในวันและเวลาทำการหรือติดต่อทาง INBOX FACEBOOK

-------------------------