ผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาย เด็กชายไตรภพ พรมจันทึก โรงเรียนโคราชวิทยา
ประเภทหญิง เด็กหญิงรุ้งรัศมี แจ่มขุน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ถ้วยรางวัล นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
เงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ประเภทชาย เด็กชายกันฑ์อเนก มีภู่ โรงเรียนบ้านต่างตา
ประเภทหญิง เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิลป์ประกอบ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ
ถ้วยรางวัลโดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ประเภทชาย เด็กชายสุทธิศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านต่างตา
ประเภทหญิง เด็กหญิงเจสสิก้า โอลิเวีย แวนเดอฟลีด โรงเรียนบ้านต่างตา
ถ้วยรางวัลโดยสมาคมเพลงโคราช พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE