ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีและรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี


ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี


ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี


ประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี


ประกาศผลการตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์
จะทำการแข้าแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ เซ็นทรัลโคราช (ลานกิจกรรมชั้น ๑ หน้าร้าน JASPAL)

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจเฟสบุค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ ๐๘๖ - ๗๒๕๙๔๑๔