" เอ๋งจิเตรียมความพร้อม ต้อนรับทุกท่าน
ต่อให้มาเป็นกองทัพ เอ๋งจิต้อนรับอย่างดี๋ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ คือ ๑๐๑ ปี
เป็นห้วงเวลาที่จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมฉลองครบรอบ ๕๕๕ ปี
และการเฉลิมฉลอง Khorat Global Geopark และการเป็นมรดกโลก ๓ แห่งในจังหวัดเดียวกัน เมืองที่ ๔ ของโลก หรือ Khorat The UNESCO Triple Heritage City
ดังนั้น ทั้งจังหวัดกำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับทักท่าน
เราจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับเกียรติที่ทุกท่านมอบให้เรา
ในนามตัวแทนของคนโคราชบ้านเอ๋ง


🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉