มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป
เนื่องในศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ ๑๐๐ปี ม.ราชภัฏนครราชสีมา


----------------
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคาร ๑๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑