ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ในนามหัวหน้ากลุ่ม ๘ (นครชัยบุรินทร์)


เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
กำหนดการ


ร่วมสร้างบารมีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ❤️
แดนดินท้องถิ่นตะโกราย !!🎉🎉
#พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างบารมีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
ใน ..."พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ "
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
🔸เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป🔸
ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ขุนศักรินทร์ #ตะโกราย
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#ราชภัฏโคราช

แบบตอบรับ เข้าร่วมงาน
หรือตามลิงค์ https://forms.gle/K7JpwcnXoYNTm9vp6

https://forms.gle/K7JpwcnXoYNTm9vp6

#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์


สมัครตามลิงค์ด้านล่าง

หรือตามลิงค์ https://forms.gle/xgXS6hweLReZa5t68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
หรือสายตรง คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖


.
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจแห่งความศรัทธา และความภาคภูมิใจในฐานะเทพบุตร เทพธิดา แห่งราชภัฏโคราช ในการเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักดิ์รินทร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจแห่งความภาคภูมิใจด้วยกัน
.

#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์


สมัครตามลิงค์ด้านล่าง

หรือตามลิงค์ https://forms.gle/xgXS6hweLReZa5t68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
หรือสายตรง คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖


.
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจแห่งความศรัทธา และความภาคภูมิใจในฐานะเทพบุตร เทพธิดา แห่งราชภัฏโคราช ในการเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักดิ์รินทร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจแห่งความภาคภูมิใจด้วยกัน
.

#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์


สมัครตามลิงค์ด้านล่าง

หรือตามลิงค์ https://forms.gle/xgXS6hweLReZa5t68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
หรือสายตรง คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔

ปฏิทินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ในกิจกรรม ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
ผู้มีความประสงค์จะถวายสังฆทานเนื่องวาระสำคัญของท่าน (ด้วยตัวท่านเอง) สามารถร่วมบุญกับกิจกรรมตักบาตรวันพุธ
โดยแจ้งความประสงค์มายังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร ๐๔๔ ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑ หรือแจ้งผ่าน
Fanpage : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช