📣 พรุ่งนี้... ตักบาตรวันพุธ 🙏 “ตักบาตรวันพุธออนไลน์ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม” 🙏 ก้าวสู่ปีที่ 20 🔰 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ก้าวสู่ปีที่ 20 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ แชร์ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช 👉 #บุญกุศลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีดังนี้ 1. ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีทางพระพุทธศาสนา วิถีชาวพุทธ ในการทำบุญตักบาตรตอนเช้า 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน 3. สร้างความรัก ความสามัคคี การแบ่งปัน ความช่วยเหลือแก่สังคม ด้วยการ “ให้” 4. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และโรงเรียนการการกุศลของพระพุทธศาสนา 5. สร้างโอกาสในการทำความดี พัฒนาจิตใจ อันจะส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6. สนับสนุนทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายสังฆทานและตักบาตรออนไลน์ สามารถเลือกชุดทำบุญออนไลน์ 3 แบบ ได้ตามจิตศรัทธา ดังนี้ แบบที่ 1 ชุดสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง แบบที่ 2 ถวายค่าน้ำค่าไฟ แบบที่ 3 มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยโอนเงินค่าชุดทำบุญออนไลน์ได้ที่... ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 483-0-11540-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร แล้วนำรูปชุดทำบุญออนไลน์ที่เลือก โพสแจ้งการร่วมทำบุญใน Facebook Live ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 5205 6425
🎊🎉 ขอแสดงความยินดี ✨🌟 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัล... รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) แนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2021 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา เรื่อง ถอดรหัส ระหัดวิดน้ำโบราณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโคราช ในงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2021 (ระบบออนไลน์) 🔰 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ • โดย... สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น… “หน่วยงานผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม” จังหวัดนครราชสีมา และจะเป็นตัวแทนจังหวัด เพื่อเข้าพิจารณาในระดับประเทศต่อไป 🔰 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 💯 #เดินหน้าสร้างผลงานและชื่อเสียงNRRUในมิตินวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

📕 ปีที่ ๓ อ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” #วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง !!!
KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา)


🧑‍🏫📖 ด้วยการอ่านหนังสืออะไรก็ได้ ที่ท่านชอบ ที่ท่านอยากอ่าน ท่านละ ๑ เล่ม อ่านให้จบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ นี้ 🥛 ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในครั้งนี้ จะได้รับแก้วน้ำ KACL เป็นของที่ระลึก ท่านละ ๑ ใบ *ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดเพียง ๖๖ ชุดเท่านั้น*

📍📸 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกฏกติกา ได้ดังนี้
๑. ถ่ายรูปตัวท่านเอง หรือ รูปเซลฟี่ คู่กับหนังสือ เล่มที่ท่านตั้งใจจะอ่าน
๒. โพสรูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านเอง แล้วติด Hashtag (แฮชแท็ก)
#อ่านหนังสือถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
๓. ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ *** ย้ำว่า !!! ต้องเปิดโพสเป็นสาธารณะ ถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้
๔. อ่านหนังสือที่ไหนก็ได้ ให้จบเล่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๕. รับของรางวัล ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และร่วมกันส่งเสริมการรักการอ่าน ด้วยการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน”
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) เจ้าหน้าที่ให้บริการ KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๒๐๕-๖๔๒๕ จัดกิจกรรมโดย : กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🌺หนึ่งในกิจกรรม... ทรงคุณค่ามหาสงกรานต์
🌼 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร... ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร คณาจารย์ผู้ทรงคุณค่า ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
 
🌸 ประเพณี ความดีงาม จะอยู่กับเรา...ชาวราชภัฏโคราชสืบไป🌿🌼🍃