📣📣🙏ปฏิทินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ 🙏📣📣
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๑"


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ (ข้าวสารอาหารแห้ง) ปีที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
🙏🙏🙏🙏🙏


เจ้าภาพปฏิทินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
🔸๔ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
🔸๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
🔸๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ คณะวิทยาการจัดการ
🔸๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔸๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะสาธารณะสุขศาสตร์
🔸๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔸๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะครุศาสตร์
🔸๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔸๘ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การนักศึกษา
🔸๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะพยาบาลศาสตร์
✨✨✨❤️🧡💛💚💙💜✨✨✨

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖


วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๓๓ รูป บริเวณเรือนโคราช
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๓๓ รูป

เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร มีอาหารเช้าไว้บริการทุกท่าน (บริเวณเรือนโคราช)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๐๔๔-๒๕๓๐๙๗


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยถ่ายทอดในระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมกับมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว. ทั่วประเทศ


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระครูสุนทรคุณวัตร เจ้าอาวาสวัดประมวลราษฎร์ ประธานสงฆ์ และ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.532175272280382


ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ทรงพระเจริญ


-------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา