Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล เพชรแห่งสยาม ประจำปี 2561

 

 

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสมัครรำบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ (ครั้งที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คุณสมบัติผู้สมัครรำบวงสรวง

๑. เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๒. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
๓. มีความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกซ้อมรำ

สมัครรำบวงสรวงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/FoXfDdXxMGfcGWN93

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๗๒๕-๙๔๑๔ หรือ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕-๖๔๒๕

*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

    วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย

อ่านเพิ่มเติม: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

251730

ไอพีเครื่องคุณ 34.239.158.107
Server Time: 2019-08-25 15:28:44

Login Form