Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช

 

ขอเชิญหมอเพลงโคราชและผู้สนใจ ร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช และการประชุมของหมอเพลงโคราชทั่วจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สะอ๋อนโคราช"

     วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 - 009009 ต่อ 1013, 1020

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช

 

         การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช และการประชุมของหมอเพลงโคราชทั่วจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สะอ๋อนโคราช"

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญชมนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

 

เรียนรู้รากเหง้า เข้าใจวัฒนธรรมอีสาน
ผ่านนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ร่วมเรียนรู้รากเหง้าเข้าใจวัฒนธรรมอีสาน ผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ “เกลือ” แร่ธาตุที่อยู่ใกล้ตัวจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและมีบทบาทสำคัญในภาคอีสานทุกยุคทุกสมัย นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สั่งสมสืบทอดจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสาน นอกจากยังนี้มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รากฐานทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินเกิดของตนเอง

           มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมงานฟรี!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๔๔ – ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓, ๑๐๑๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratmuseum.com

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

255744

ไอพีเครื่องคุณ 3.226.243.130
Server Time: 2019-09-22 18:41:37

Login Form