Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สำนักฯได้ 5 คะแนนเต็มการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2558

 

 

สำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลองค์ประกอบที่ 4 กลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2558 ผลการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ 4 นี้ ได้ 5 คะแนนเต็มและมีข้อค้นพบในด้าน Best Practice ในเรื่องผ้าโคราช และเพลงโคราช

ผู้อำนวยการฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกับ นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพูดคุยถึงประเด็นทางการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในมิติของมหาวิทยาลัย โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติเสนอแนวทางการจัดงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ในปีนี้อีกด้วย

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญบารมี  

สืบสานประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

 

รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น


 วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

255707

ไอพีเครื่องคุณ 3.226.243.130
Server Time: 2019-09-22 18:11:33

Login Form