ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ประจำปี 2561

 

#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!

#หมอเพลงโคราช61

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช  ขอเชิญเข้าร่วม

 

"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี " 

 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป 

 

สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช

 

#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 

ถึง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1lw0_G1NwQ3FXQQQ6Vp2ZjlkyR4M5rbLw/view?usp=drivesdk

เกณฑ์การตัดสิน

https://drive.google.com/file/d/1s7gNAvTd2U11LDzy-wzaiGqRAh6kXKtw/view?usp=drivesdk

เปิดแล้ว!!! พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

เปิดแล้ว!!! พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากปิดปรับปรุงบริเวณโถงบันได โดยเริ่มเปิดให้บริการน้องๆ ให้ได้รับทั้งความรู้ และเพลิดเพลินไปกับวิถีความเป็นโคราช ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-009009 ต่อ 1010 

www.koratmuseum.com

ยิ่งใหญ่อลังการ korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘ เทศกาลโคราชและศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑

                วันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ที่ผ่านมาลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมาดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ๒๕๖๑ (korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีนางศศิฑอณร์สุวรรณมณีวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะนักแสดงชาวไทยและชาวต่างประเทศ พี่น้องประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

                   ซึ่งเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๔ โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ concept จากดินแดนฟอสซิลดึกดำบรรพ์ สู่มหานครแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปสู่สากลต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อผลักดันให้มีภารกิจดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุทยานธรณีโคราช  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑  ( korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘  )  ครั้งนี้โดยมีกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย ๑. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากผู้แทนประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๑ ประเทศ และ ๔ ภาคของประเทศไทย . การแสดงของสถาบันการศึกษาเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะ พื้นที่อุทยานธรณีโคราชด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนนิสิตนักศึกษาของไทยกับต่างประเทศ  และสถาบันการศึกษาเครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการ โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินโลกโดยมีผู้เข้าร่วมเทศกาลครั้งนี้ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

ฟังธรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

ฟังธรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม ฟังธรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
          ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเป็นส่วนหนี่งของภารกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในด้านของการทำนุบำรุงศาสนา และเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีและตระหนักเห็นคุณค่าต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมต่อไป

 

ขอเชิญร่วมงาน "กลางเดิ่นเรือนโคราช " ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน !!!!
" กลางเดิ่นเรือนโคราช "
ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น
พบกับ กิจกรรม
-- นั่งชิลกลางเดิ่นเรือนโคราช
-- ฟังดนตรีชมการแสดงกลางแจ้ง
-- การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรม
-- ตลาดวัฒนธรรม สินค้าแฮนด์เมด
-- นิทรรศแสดงผลงานนักศึกษา
-- นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองโคราช
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
----------------------------
ติดต่อจองพื้นที่ขายของ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร...
044-009009 ต่อ 1010
*************************

www.koratculture.com, Powered by Joomla!