ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราช" และ "โฟล์คซองภาษาโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด

 "ละครภาษาโคราชและ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

 

ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 

            เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562  ประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องสรรพสินเค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น
โทร 086-7259414 หรือ 044-009009 ต่อ 1011

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

1.ละครภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

2.การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

 เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการ              เงินรางวัล

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี2018

"เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ บุคลากรสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม: นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม"...

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนน ๕.๐๐ ระดับ "ดีมาก" ๕ ปีต่อเนื่องสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในองค์ประกอบที่ ๔ : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน ๕ เต็ม ตามเป้าหมายทั้ง ๗ ข้อ ผลการดำเนินงานระดับดีมาก ติดต่อกัน ๕ ปีต่อเนื่อง

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!