Main Menu

Login Form

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมเพลงโคราช ขอเชิญเข้าร่วม
  "การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี "
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป
  สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
 #เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
ถึง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๓
 ดาวน์โหลดใบสมัครลิงค์ข้างล่าง นี้
 รายละเอียดเพิ่มเติม

Korat International Arts and Culture Festival 2017

Korat International Arts and Culture Festival 2017
23 – 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

ราชภัฏร่วมใจ อุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.9

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต)
และวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560
*สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่าย
**ร่วมสร้างมหาทานบารมีถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระสงฆ์ทั้ง 89 รูป
***ติดต่อขอรับใบสมัครบวช และร่วมทำบุญได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
****บริจาคทำบุญผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-75647-7

สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

แบบบันทึกขนาดเสื้อ และ แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

1. แบบบันทึกขนาดเสื้อ   

 

2. แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

กรุณาส่งแบบบันทึกขนาดเสื้อ

 

ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค