สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

    วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย

อ่านเพิ่มเติม: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้วในชื่อ ระบบ “KACL” ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KORAT ARTS & CULTURE LIBRARY)

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้วในชื่อ ระบบ “KACL” ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม...

น้อง "เรไรรายวัน" เที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

    อ่านออกเสียงเพื่อแบ่งปันเรื่องราวบันทึกให้แก่ 

ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
#โบราณคดี #เรไรอ่านรายวัน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ปิดเทอมนี้สนุกมากจนฉันลืมชีวิตที่โรงเรียนไปเลย แต่แล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาหาฉันที่บ้านถึงสองคน

อ่านเพิ่มเติม: น้อง "เรไรรายวัน" เที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ขอเชิญขาวราชภัฏโคราช ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม 
"ราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ หน้า อาคาร ๑๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018
  3. ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!! "กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  4. สายแนนลำตะคอง" คว้าสายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี

www.koratculture.com, Powered by Joomla!