Main Menu

Login Form

ติดตามภาพงานก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ในระยะที่ 3

 

ติดตามภาพงานก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ในระยะที่ 3 ได้ที่ 
.
http://www.koratmuseum.com/c…/cultural-exhibition-area2.html
.
ขอบอกว่าสีสันเริ่มมาแล้ว

โครงการงานก่อสร้าง ๒๕๖๐

ห้องสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม หรือห้องสมุดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ย้ายที่ทำการชั่วคราวจากเดิมให้บริการบริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร 10 ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปัจจุบันได้ย้ายขึ้นไปให้บริการชั่วคราวที่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร 10
.
โดยห้องเดิมนั้นได้มีโครงการปรับปรุงให้เป็นศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และศูนย์สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณ จำนวน 1,029,000 (หนึ่งสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแข็งขัน มีกำหนดในการเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอาจจะกระทบต่อการให้บริการและการจอดรถบริเวณด้านหน้าของอาคาร 10 อีกด้วย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

"Lunch Talk : กิ๋นเข่าคุยกั๋น"

คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ร่วมกิจกรรม "Lunch Talk : กิ๋นเข่าคุยกั๋น" ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ใต้ถุนเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา 11.00 - 13.30 น.

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน เนื่องในวัน "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน 
 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐" ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓ หรือ ๑๐๑๐

ประกาศรายชื่อผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓


ประกาศรายชื่อผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกวดรอบ
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 เมษายน 2560   ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค