อ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวน้าหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม 8 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเยาวชนแกนนําเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย

อ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร ในนามของรองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) ในการอบรมเยาวชนแกนนําเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ให้กับโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ของหน่วยอนุรักษ์ฯจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรฎาคม 2561 ณ หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  

ตารางภารกิจผู้อำนวยการ ด้านประเมินประกันคุณภาพ60

 


--------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

"ค่ายพัฒนาจิต" เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

ค่ายพัฒนาจิตเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เข้าร่วมโครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๑๐,๑๐๑๓,๑๖๐๗

หรือติดต่อคุณศุภรัตน์ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่านเท่านั้น #เรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาจิต #สร้างบุญกุศลให้แก่ชีวิต

DOWNLOAD ใบสมัคร

DOWN LOAD รายละเอียดกิจกรรม

"สายแนนลำตะคอง" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2561

ขอแสดงความยินดีกับ "วงดนตรีโปงลางสายแนนลำตะคอง" เนื่องในโอกาศผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2561

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561

สามารถ สมัครเข้าร่วมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและวิชาการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( รับจำนวนจำกัด)

DOWNLOAD ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

DOWNLOAD กำหนดการ 

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!