รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: โคราชศึกษา” ตอน ประวัติศาสตร์นครราชสีมา : ข้อคิดเห็นเก่า – ใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

“โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: โคราชศึกษา”

ตอน ประวัติศาสตร์นครราชสีมา : ข้อคิดเห็นเก่า – ใหม่

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒)

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

---------------'

คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

 

https://drive.google.com/file/d/1YVTwiSuBMbbObJLKsTbt7alTgqn9fkhp/view?usp=drivesdk

ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา #สมัครเข้าร่วมโครงการ!!!...#ฟรี!!!!!! #ด่วน...#รับสมัครจำนวนจำกัด!!! โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ตอน....

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
#สมัครเข้าร่วมโครงการ!!!...#ฟรี!!!!!!
#ด่วน...#รับสมัครจำนวนจำกัด!!!
 
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒
ตอน.......โคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่”
 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภายในงานจะประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๑.วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนา
๒.วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคิ้ว
#บทสรุปชื่อเมืองโคราช #บทสรุปอายุเมืองโคราช
#แหล่งเรียนรู้ที่น่าในใจ #นครราชสีมา๕๕๑ปี
#ประวัติศาสตร์นครราชสีมา #โบราณคดีนครราชสีมา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ (ติ๊ก)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙
หรือ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑

คลิกสมัคร หรือสแกนกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลด....กำหนดการได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
ดาวน์โหลด....หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการโคราชศึกษา2562

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ 1) ปีที่ 18 วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ 1) ปีที่ 18 วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินพิธีการโดยนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาพุทธศาสนศึกษา ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา

"วงสายแนนลำตะคอง" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัล....."ชนะเลิศ" ในการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ต่อเนื่อง

วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการ การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลปรากฏว่า วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 
นอกจากนี้ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย
1.การแสดงชุดเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2
2.การแสดงชุดเปิดวงยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2
3.บรรเลงพิณยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช ผ่านฉลุย! เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช 
ผ่านฉลุย! เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง DVD บันทึกการแสดงสดวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) 
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สามารถผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจและร่วมเชียร์หลานย่าโม วงโปงลางสายแนนลำตะคอง ให้สามารถคว้าชัยชนะการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 แชมป์สมัยที่ 2 ได้สำเร็จ

www.koratculture.com, Powered by Joomla!