“เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้ช่วย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านคำกล่าวรายงาน และร่วมเปิดพิธี ในนามตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”  ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่สนใจงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

www.koratculture.com, Powered by Joomla!