ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา #สมัครเข้าร่วมโครงการ!!!...#ฟรี!!!!!! #ด่วน...#รับสมัครจำนวนจำกัด!!! โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ตอน....

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
#สมัครเข้าร่วมโครงการ!!!...#ฟรี!!!!!!
#ด่วน...#รับสมัครจำนวนจำกัด!!!
 
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒
ตอน.......โคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่”
 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภายในงานจะประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๑.วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนา
๒.วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคิ้ว
#บทสรุปชื่อเมืองโคราช #บทสรุปอายุเมืองโคราช
#แหล่งเรียนรู้ที่น่าในใจ #นครราชสีมา๕๕๑ปี
#ประวัติศาสตร์นครราชสีมา #โบราณคดีนครราชสีมา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ (ติ๊ก)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙
หรือ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑

คลิกสมัคร หรือสแกนกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลด....กำหนดการได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
ดาวน์โหลด....หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการโคราชศึกษา2562

www.koratculture.com, Powered by Joomla!