ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีที่ 18 ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยต่างๆ ในโครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 18 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
--------------------
ในวันพุธแรก ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
เวลา 07.00 น.
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!