สำนักศิลปะฯเร่งเครื่องสร้างทายาทศิลปวัฒนธรรม เพลงโคราช

สืบสานศิลปวัฒนธรรม..."เพลงโคราช"...ต้องคงอยู่ตลอดไป
#ภาษาโคราช
#เพลงโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ราชภัฏโคราช
• การประกวดหมอเพลงโคราชถ้วยพระราชทาน
• โพล์คซองภาษาโคราช
• การจัดทำแผนที่ภาษาโคราช
• หนังสือเพลงโคราช เล่ม 1 และ 2
• พจนาณุกรมภาษาโคราช
• ค่ายพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นเยาว์

www.koratculture.com, Powered by Joomla!