ขอเชิญน้องๆ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนรู้เป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ ในกิจกรรม “ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน” หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1

ขอเชิญน้องๆ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนรู้เป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ ในกิจกรรม “ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน” หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1
.
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
น้องๆ จะพบกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมโคราช และฝึกปฏิบัติการการเป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์น้อย ดังนี้
.
1. ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
2. ทัศนศึกษา ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ศิลปินน้อยวาดภาพระบายสี วิทยากรโดย อาจารย์โจม มั่นพลศรี และพี่ๆ นักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
4. ศิลปินน้อยนักจัดแสดงภาพในพิพิธภัณฑ์
5. ศิลปินน้อยทำอาหาร ขนมพื้นบ้านโคราช
.
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ## เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 
และสนใจกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองโคราช วัฒนธรรมโคราช การชมพิพิธภัณฑ์ และการวาดภาพระบายสี
.
รับจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2562
.
เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
สมัครง่ายๆ เพียงโทรมาแจ้งชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา และเบอร์ที่ติดต่อได้ เท่านั้น
.
*** สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044 009009 ต่อ 1010 หรือ 044 253097
.
http://www.koratmuseum.com/pr-museum-camp.html
.
#ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน
#หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์
#พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!