ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏแห่งประเทศไทย

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทควาวารสารวิชาการ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวารสารวิชาการ หรือ ศึกษารายละเอียดและการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013

www.koratculture.com, Powered by Joomla!