ประกาศผล( รอบคัดเลือก) การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

      ประกาศผล (รอบคัดเลือก)  
                         โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  

ประกาศผลรอบคัดเลือกการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑โคราช
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และพบกันในการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑เมษายน ๒๕๖๑ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


www.koratculture.com, Powered by Joomla!