ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ประจำปี 2561

 

#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!

#หมอเพลงโคราช61

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช  ขอเชิญเข้าร่วม

 

"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี " 

 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป 

 

สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช

 

#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 

ถึง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1lw0_G1NwQ3FXQQQ6Vp2ZjlkyR4M5rbLw/view?usp=drivesdk

เกณฑ์การตัดสิน

https://drive.google.com/file/d/1s7gNAvTd2U11LDzy-wzaiGqRAh6kXKtw/view?usp=drivesdk

www.koratculture.com, Powered by Joomla!