Main Menu

Login Form

สำนักศิลปะจัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ วลา ๐๗.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา” ตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยในครั้งนี้ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ไปซึ่งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ , ๑๖๐๗

 

สายแนนลำตะคอง" คว้าสายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี จากการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
1.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 
2. ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม
3. บรรเลงพิณ ยอดเยี่ยม
4.กั๊บแก๊บยอดเยี่นม
5. ชุดการแสดงเปิดวงยอดเยี่ยม
6. เพลงลูกทุ่งยอดเยียม

สำนักศิลปะฯ รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว โดยจะนำสิ่งของที่ได้ไปบริจาคในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น
โทร 044-009009 ต่อ1010

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค