วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณเอมอร ศรีพงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชนทั่วไปร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก