ราชภัฏโคราช ภาคภูมิใจ ประดิษฐ์พระประทีปแบบสร้างสรรค์มอบแด่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
เพื่อทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการประสานจากสำนักพัฒนาระบบราชการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ในการประดิษฐ์พระประทีปเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานราชการต่างๆ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงลอยพระประทีปเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ที่ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (บุ่งตาหลั่ว) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรจังหวัดนครราชสีมาและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยสืบไป
ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อประดิษฐ์พระประทีปแบบสร้างสรรค์ โดยมีฐานประดิษฐ์จากใบตองเป็นรูปกลีบบัว แซมด้วยกล้วยไม้ ส่วนกลางเป็นอาหารปลาแซมด้วยโคนไอศครีมสีสันสวยงาม ด้านบนประดับด้วยดินเบาญี่ปุ่นปั้นเป็นพระรูปปั้นฉลองพระองค์สีม่วง พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล ประดับด้วยป้ายข้อความ “โรงพยาบาลค่ายสุรนารี” โดยในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล และ นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ได้มอบพระประทีปแก่สำนักพัฒนาระบบราชการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ยังความปลาบปลื้มมาแก่นักศึกษาผู้ผลิตพระประทีป และคณะทำงานทุกคน