ขอแสดงความยิน กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕


⭐️⭐️⭐️✨✨🎊🎉🎉🎉
ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วย ผู้บริหารและทีมงาน เข้ารับรางวัลรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร